Rozmiar: 15909 bajtów

- 283 -

1356, 23 VII

des nohstin sunabends vor st. Jacobs tak des heiligen czwelfboten

Katarzyna, księżna ¦l±ska i pani Brzegu (Katherin ... herczogin von Slesien und frouwe zu dem Vrige), udziela Karolowi IV, cesarzowi (Karl Romischin Keiser und Kunig zu Beheim), pełnomocnictwa do rozstrzygnięcia sporu między ni± a jej synem Wacławem I, księciem ¦l±ska i panem Legnicy (Wenczlaw herczogin von Slesien und herrin zu der Legnicz).

Ekscerpt: RBM, t. VI, 1, s. 214, nr 397.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów