Rozmiar: 15909 bajtów

- 289 -

1356, 26 VII, Praga (Praga)

dez nehestcn dinstages nach s. Jacobes tage dez heiligen czwilfboten

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczla ... hirczoge von Slesien und herre zue Lignicz), oświadcza, że w obecności cesarza Karola IV (Karl Romischen Keiser und Kunig zue Beheim) zawarł ugodę ze swą matką Katarzyną, księżną Śląska i panią Brzegu (Katherinen hirczoginnen von Slesien und frauwen zue dem Briege). Por. nr 288.

Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 218, nr 402.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów