Rozmiar: 15909 bajtów

- 291 -

1356, 26 VII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino b. Jacobi

Konrad de Falkenhain, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Krenwel (Nicolaus), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał Peczkowi Bauari (Peczko), Hankowi de Budessin (Hanko) i Hankowi Dominici (Hanko), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), pół grzywny rocznego czynszu z dóbr w Krajkowie k. Wrocławia (Craicow), a mianowicie z dóbr dzierżawionych przez Mikołaja Wylandi (Nycolaus) - 5 skojców, przez Michała (Michahel) i jego żonę Jannę (Janna) - 4 skojce oraz Mikołaja (Nicolaus), męża Maruszy (Maruscha) - pół wiardunku, z zastrzeżeniem prawa do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczko de Schelndorf, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Mikołaj z Trzebnicy (Nicolaus de Trebnicz), Peczko de Richenbach i Henryk de Syttin (Henricus) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. TT 27 b.
Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 181.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów