Rozmiar: 15909 bajtów

- 286 -

1356, 26 VII, Żagań (Sagan)

am nesten tage nach send Jacobstag des heyligen czwelfboten

Burmistrz Piotr von Benyn (Petre) oraz rajcy żagańscy (Sagan): Arnold Noldil, Hanke Hesse, Hanko Grunenberg i Pecze Polen stwierdzają, iż bracia Hensil i Jakub (Jacob), synowie Mikołaja (Nickil) z Jabłonowa k. Żagania (Schonenburne), zrzekli się pretensji do dóbr swojego ojca dopóki on będzie żył.

Świadkowie: Hannos Leutken, Mertyn Scheler, Fricze Hirsman.

Pieczęć duża miasta Żagania.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 116, nr 99.
Kopia: niem., tamże, Rep. 135, sygn. D 289, s. 48-49.
Druk: CDS, t. IV, s. 299, nr 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów