Rozmiar: 15909 bajtów

- 293 -

1356, 29 VII, Praga (Praga)

des nachsten freytagis noch sand Jacobs tag

Przemko I, książę Śląska i pan Cieszyna (Przimke ... herczog von Theschin), stwierdza, że wspólnie z Konradem I, księciem Śląska i panem Oleśnicy (Cunrad herren von der Olsyn), podzielili między siebie ziemię kozielską (Cosyl), bytomską (Buthum), toszecką (Thost) i pyskowicką (Pysinkreczyn) ze wszystkimi przynależnościami w ten sposób, iż dzieci księcia Konrada otrzymały 2 części, a wystawca w imieniu nieżyjącego już Bolka, księcia kozielskiego (Polken von der Cosyl), przeznaczył jego dzieciom 3 części. Przemko zobowiązuje się spłacić księciu Konradowi trzecią część z 1000 grzywien, które tenże spłacił księciu opolskiemu (Opul), oraz trzecią część z 600 grzywien, które wypłacił dwóm zakonnicom w Trzebnicy (Trebnicz). Aby nie dokonywać podziału Koźla (Cosyl), wystawca został zwolniony przez Mikołaja, księcia opawskiego (Niclos von Troppaw), od płacenia 4000 grzywien. Nie podzielone zostało też dożywocie księżnej bytomskiej (Bythum), nad którym opiekę może sprawować książę Konrad. W wypadku śmierci jednego z pięciorga dzieci księcia Bolka kozielskiego przypadającą mu część ma dziedziczyć pozostałe rodzeństwo, jeśli miałby tę część otrzymać syn Jesken von Wartemberg, wówczas wystawca ma mu wypłacić ekwiwalent 3000 skojców, a gdyby ta część miała stanowić własność dziedziczną syna Jeska de Wartemberg (Jesko), wówczas musi on wypłacić pozostałym czworgu dzieciom lub ich następcom 3000 skojców. Wystawca postanawia, iż pozostałe po księciu Bolku długi mają spłacić w 3 częściach Przemko, a w dwóch książę Konrad I (Conrad). Jeske von Wartinberg może otrzymać Koźle (Cosyl) tylko ze względu na zawarcie odpowiedniego związku małżeńskiego. Jeśli wystawca umrze bezpotomnie, wówczas wszystko co mu przypadło w wyniku tego podziału ma oddziedziczyć jego ojciec i bracia.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1 A, s. 169-170.
Druk: Lehns u. Besitzurk., t. II, s, 425, nr 11.
Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 219, nr 406.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów