Rozmiar: 15909 bajtów

- 295 -

1356, 2 VIII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Petri ad vincula

Rajcy wrocławscy sprzedają dożywotnio Gerhardowi z Kątów Wrocławskich, mieszczaninowi wrocławskiemu, 17 grzywien rocznego czynszu za 100 grzywien z części młyna położonego nad Oławą. Po śmierci nabywcy czynsz ten ma powrócić na rzecz miasta.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów