Rozmiar: 15909 bajtów

- 296 -

1356, 3 VIII, Praga (Praga)

die III mensis Augustii. Regnorum nostrorum anno Romani XI, Boemie X, imperii vero secundo

Karol IV, cesarz (Karolus quartus ... Romanorum Imperator ... et Boemie rex), nadaje rajcom, sędziom i całej społeczności Wrocławia (Wratislauiensis), 1000 kóp groszy praskich należnych mu z kamery wrocławskiej (Wratislauiensis), cła we Wrocławiu (Wratislauia) i Leśnicy k. Wrocławia (Leśna) i innych dochodów z miast i dystryktów wrocławskiego (Wratislauiensis) i średzkiego (Nouumforum) oraz poleca staroście, kanclerzowi księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis) i innym urzędnikom nie utrudniać czerpania tych dochodów.

Pieczęć cesarza Karola IV.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1356, 3 VIII, Praga.
Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 224, nr 413.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów