Rozmiar: 15909 bajtów

- 298 -

1356, 7 VIII, Praga (Praga)

des nehesten Suntages vor st. Laurencii tage, unserer reiche d. Rom. i. d. XI d. Behem i.d. X und d. keis. in dem andern iare

Karol IV, cesarz, stwierdza, że burmistrzowie i rajcy miast, m. in. Zgorzelca (Gorlicz) i Lubania (Luban), zobowiązani są płacić za pośrednictwem wystawcy lub jego następców Rudolfowi, księciu Saksonii (Rudolf Herczogen ze Sachsen), Janowi, burgrabiemu magdeburskiemu i hrabiemu Recz (Johans burgrafen ze Meydeburg und grafen zu Recz), oraz Lenen, księżnej Saksonii (Lenen herczogin von Sachsen), po 200 skojców groszy praskich rocznie tak długo aż będzie uiszczony zaciągnięty u nich przez wystawcę dług w wysokości 2000 skojców.

Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 227, nr 415.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów