Rozmiar: 15909 bajtów

- 300 -

1356, 8 VIII, Praga (Praga)

proxima fer. secunda ante diem b. Laurencii

Hersco de Rozlowicz stwierdza, że cesarz Karol IV (Karolus Romanorum imperator ... et Boemiae rex) sprzedał za 2300 kóp groszy praskich zamek Freudemberg z miastem Mieroszów k. Wałbrzycha (Fridlant) wraz z przynależnościami, nadając mu i jego następcom równocześnie te nabytki w lenno, z prawem odkupu w ciągu 2 lat licząc od 16 X (s. Galii). Jeśli tego odkupu nie będzie mógł w tym czasie dokonać cesarz, to w jego imieniu upoważnieni są: Bolko II, książę świdnicki (Bolko dux Slesie et dominus Swidnicensis), Jan, biskup ołomuniecki (Johannes Olomucensis), i Teodoryk (Theodricus), biskup Mindensis.

Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 231, nr 420.
Regest: CDM, t. IX, s. 25, nr 31; Lehns u. Besitzurk., t. I, s. 507, nr 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów