Rozmiar: 15909 bajtów

- 299 -

1356, 8 VIII, Praga (Praga)

Karol IV, cesarz, poleca klasztorom Kanoników Regularnych Na Piasku we Wrocławiu, Premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu, Cystersów w Lubiążu (Lubensia) oraz innym klasztorom w księstwie wrocławskim wypłacić cesarzowej Annie 30 kóp groszy, a Konradowi de Falkenhain, staroście wrocławskiemu, nakazuje dopilnować tej sprawy.

Regest: RBM, t. VI, 2, s. 230, nr 418.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów