Rozmiar: 15909 bajtów

- 304 -

1356, 9 VIII, Praga (Praga)

an st. Laurencen abent

Albrecht von Crenewicz stwierdza, że Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy (Bolken herczogen von Slesien und herren zu der Swidnicz und zu dem Jawr), przekazał mu 700 kóp groszy praskich, które był winien cesarzowi Karolowi IV, a które wystawca zobowiązuje się zwrócić cesarzowi.

Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 233, nr 425.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów