Rozmiar: 15909 bajtów

- 307 -

1356, 10 VIII, Świdnica (Swydnicz)

die b. Laurencii Martiris

Rajcy miasta Świdnicy (Swydnicz), mianowicie Tylo Cremsir, Tomasz z Kraszowic k. Świdnicy (Thomas de Croschewicz), Piotr Munstirberch (Petrus), Hanko Kalndorf (Hanco), Mikołaj Hyldebrandi (Nycolaus) oraz Mikołaj Korrer (Nycolaus), z polecenia Bolka II, księcia świdnickiego (Bolko dominus Swydniczensis), i za zgodą całej społeczności miasta Świdnicy sprzedają po śmierci dominikanina Piotra zwanego Habnicht klasztorowi Dominikanów w Świdnicy, położonemu między bramami miejskimi zwanymi Bogintor i Croschewicztor, 2 grzywny rocznego czynszu z parceli (curia) Hangilhut oraz połowę rocznego czynszu z parceli należących niegdyś do Marcina de Swenkinvelt (Martinus) i Fryczka Advocati (Fryczkonus) wolne od wszelkich powinności.

Pieczęć miasta Świdnicy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 117, nr 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów