Rozmiar: 15909 bajtów

- 311 -

1356, 18 VIII

XV Kal. Septembris anno quarto

Innocenty VI, papież, oświadcza, iż na prośbę cesarza Karola IV nie będzie czynił przeszkód w uzyskaniu godności lub urzędów przez Henryka, kleryka wrocławskiego, syna Bolesława I, księcia opolskiego.

Regest: MBV, t. II, s. 196, nr 477.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów