Rozmiar: 15909 bajtów

- 313 -

1356, 23 VIII, Świdnica

an st. Bartholmaus Abend

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, nadaje dożywotnio swojemu pisarzowi dworskiemu Hermanowi Eckel, synowi nieżyjącego Jarosława z Górzyc k. Wrocławia, 3 grzywny rocznego czynszu z dochodów z łaźni w Strzegomiu, które sprzedał księciu Gentschel von der Heyde za zgodą swojego szwagra Petsche Abelackers, ekwiwalent służby konnej ze Starego Strzegomia, półroczne dochody ze szrotu na piwo i 1 łan ziemi w Graben.

Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 6 a, s. 1577.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów