Rozmiar: 15909 bajtów

- 314 -

1356, 28 VIII, Świebodzice

in die b. Augustini

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), zawiadamia Jakuba, proboszcza w Świebodzicach k. Świdnicy (Jacobus ... Fryburg), iż ustanowił prezbitera wrocławskiego wikariuszem w kościele filialnym w Cunczendorff, zobowiązując go do płacenia rocznego czynszu w wysokości 5 grzywien na rzecz w.w. biskupa.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn., D 23, s. 239.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów