Rozmiar: 15909 bajtów

- 317 -

1356, 30 VIII, Wrocław (Wratislauia)

in die sanctorum Felicis et Adaucti

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Hanko de Grzecowicz z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Ersebcowicz) sprzedał za 16 i pół grzywny Jerzemu zwanemu z Zaboru Wielkiego k. Środy Śl. (Georgius ... de Sabor) oraz jego spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr Nobenschicz w dystrykcie średzkim (Novum forum) ze wszystkimi korzyściami, prawami wraz z prawem do zastawu dóbr przez nabywców w wypadku nie uiszczania owego czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Hanko Warmuth, Guntherus Byrichen, Niczko, wójt średzki (Noum forum), Niczko Runge, Peczko de Richenbach i Gunczelinus Kalow.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn 2 A, s. 260; tamże, sygn. 3 A, s. 8.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 841.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów