Rozmiar: 15909 bajtów

- 315 -

1356, 30 VIII, Wrocław (Wratislauia)

in die sanctorum Felicis et Adaucti

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Anna, wdowa po Piotrze Sabezeberg (Anna ... Petri), sprzedała za 32 grzywny Janowi zwanemu Walich (Johannes) i jego spadkobiercom 2 łany folwarczne we wsi Chomiąża k. Środy Śl. (Kumeze) wraz ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i prawami, w tym z prawem do zastawu dóbr i wolnym wypasem owiec. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Hanko Warmuth, Gunter Byrychyn (Guntherus), Niczko, wójt średzki (Novum forum), Peczko de Rychenbach, Niczko Runge i Gunczelinus de Kalow.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 259-260.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów