Rozmiar: 15909 bajtów

- 318 -

1356, VIII-IX, Praga

Karol IV, cesarz, poleca Konradowi de Falkenhain, staroście wrocławskiemu, aby wyegzekwował 20 kóp groszy praskich od miasta Środy Śl. oraz 30 kóp groszy od klasztorów wrocławskich, mianowicie: Kanoników Regularnych Na Piasku, Premonstratcnsów Św. Wincentego oraz Cystersów w Lubiążu (Lubensia), w drodze zastawu ich dóbr.

Regest: RBM, t. VI, 2, s. 230, nr 419.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów