Rozmiar: 15909 bajtów

- 319 -

1356, 3 IX, Wrocław (Wratislauia)

III Non. Septembris

Konrad (Conradus), opat klasztoru Kanoników Regularnych NMarii Panny Na Piasku we Wrocławiu (Wratislauia), na podstawie dokumentu papieża Innocentego VI z 1356, 11 IV Avinion (por. nr 251) poleca Jakubowi de Cunzindorf (Jacobus) zwolnić stanowisko rektora ołtarza św. Jana Ewangelisty i Piotra Apostoła w katedrze wrocławskiej w ciągu 3 dni pod karą ekskomuniki.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. GG 82.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów