Rozmiar: 15909 bajtów

- 320 -

1356, 6 IX, Chojnów

Dinstag vor Marie Geburt

W obecności Jana Kretschmera, sędziego chojnowskiego, i ławników chojnowskich Jan Sporer sprzedał szpitalowi Św. Macieja w Chojnowie 4 grzywny czynszu za 40 grzywien z połowy młyna położonego przy Górnej Bramie w Chojnowie.

Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 132 a, Dep. Haynau, nr 24.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów