Rozmiar: 15909 bajtów

- 321 -

1356, 6 IX, Wrocław (Wratislauia)

indictione nona. VIII Id. Septembris

Henryk, syn nieżyjącego Piotra (Henricus quondam Petri), kleryk wrocławski i notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności Jan z Lubeki (RFN), kanonik wrocławski (Wratislauiensis), ustanowił Mikołaja zwanego Ryk (Nicolaus), Mikołaja ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg), wikariuszy i altarzystów wrocławskich (Wratislauiensis), oraz swojego brata Henryka (Henricus) prokuratorami swoich dochodów z prebend i beneficjów z pełnym pełnomocnictwem.

Świadkowie: Henryk Gebhardi (Henricus), prezbiter diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), Henryk Falkinberg, notariusz publiczny (Henricus), oraz Henryk, syn nieżyjącego Piotra (Henricus quondam Petri), kleryk wrocławski i notariusz publiczny (Wratislauiensis), który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1356, 6 XI Wrocław.
Kopia: łac., AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 107, s. 153, nr XVI.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów