Rozmiar: 15909 bajtów

- 324 -

1356, 13 IX

Karol IV, cesarz, zatwierdza nadanie przez króla Jana Luksemburskiego sądownictwa w Wernersdorf braciom Konradowi, Belekehn i Ottonowi von Glubocz ze wszystkimi prawami i przynależnościami, uwalniając ich jednocześnie od wszelkich świadczeń.

Regest: Volkmer- Hohaus, Geschichtsquell., t. I, s. 157.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów