Rozmiar: 15909 bajtów

- 325 -

1356, 17 IX Awinion (Auinion)

XV Kal. Octobris, anno quarto

Innocenty VI, papież, na prośbę Kazimierza Wielkiego, króla Polski (Kazimirus Poloniae rex), przydziela Janowi Suchywilkowi (Johannes Suchywilk, Suchiuille), który posiada już prepozyturę w diecezji gnieźnieńskiej (Gneznensis) oraz kanonikaty i prebendy w diecezjach wrocławskiej (Wratislauiensis) i poznańskiej (Poznaniensis), kanonikat krakowski (Cracoviensis) z ekspektatywą na prebendę.

Regest: MBV, t. II, s. 198, nr 484.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów