Rozmiar: 15909 bajtów

- 332 -

1356, 25 IX, Awinion (Auinion)

VII Kal. Octobris

Innocenty VI, papież, zezwala spowiednikowi Przemysława I, księcia cieszyńskiego (Prsemco ... Tessinensis), udzielić mu odpustu zupełnego w godzinę śmierci.

Regest: MBV, t. II, s. 203, nr 502; Z. f. G. Schl., t. XXV, s. 302.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów