Rozmiar: 15909 bajtów

- 331 -

1356, 25 IX

VII Kal. Octobris, anno quarto

Innocenty VI, papież, za zgodą kardynałów, a na prośbę Karola IV, cesarza (Carolus Romanorum Imperator), odnawia dokument nadający cesarzowi dochody ze świętopietrza w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis).

Druk: MBV, t. II, s. 199, nr 485.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów