Rozmiar: 15909 bajtów

- 334 -

1356, 28 IX, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Wencezlai Martirum

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Mikołaj, syn nieżyjącego Jakuba de Sittin (Nicolaus quondam Jacobi), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał połowę swej wsi, zwanej Sirdenik k. Wrocławia za 200 grzywien Piotrowi Nigri (Petrus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), oraz jego spadkobiercom ze wszystkimi przynależnościami i prawami, w tym z prawem alienacji, dochodami i obciążeniami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Paszko Rymbab (Paschko), Herman Purgravius (Hermannus), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Jan Budessin (Johannes), Mikołaj Strachowicz (Nicolaus) i Henryk Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 9v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2621.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów