Rozmiar: 15909 bajtów

- 335 -

1356, 29 IX

in die b. Michaelis

Poppe de Hugewicz i Henryk z Krakowa, sędzia oleśnicki, stwierdzają w imieniu Konrada I, księcia oleśnickiego, iż Mikołajowi II opawskiemu należy się spłata w wysokości 4000 grzywien z ziemi i z miasta Koźle, tak jak zostało to ustalone w dokumencie sporządzonym w obecności cesarza.

Regest: Lehns u. Besitzurk., t. II, s. 426, nr 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów