Rozmiar: 15909 bajtów

- 336 -

1356, 30 IX, Żagań (Zagan)

an st. Jeronimus Tage des heylegin lereris

Hentschil zwany Kelbechyn stwierdza, że jego ojciec chrzestny Dytherich, opat klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu (Zagan), odkupił od Arnolda Noldil (Arnold) i jego żony Agnieszki (Agnetyn) wieś Machów k. Żagania (Machyn) położoną nad Bobrem (Bobir) ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i prawami, które miał w tej wsi jego nieżyjący ojciec, a w spadku przypadły wystawcy. W.w. opat jako nabywca powinien więc uiszczać z tego tytułu na rzecz wystawcy i jego spadkobierców 2 funty pieprzu rocznie, a chłopi z tej wsi powinni 4 dni w roku pomagać w młynie wystawcy zwanym Kyndir Meol położonym nad Bobrem (Bobir).

Świadkowie: Gunter z Leszkowic k. Głogowa (Gunther von Kothewicz), jego brat Hannus Czenker, Berweyk z Wichowa k. Kożuchowa (Wychow), sędzia, Petsche von Benyn, burmistrz, Hanko Hesse, Hanko Gruenenberg, Petsche Polen - rajcy, Hannus Luetke, Petsche Arndis, mieszczanin żagański (Zagan).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 116, nr 102.
Kopia: niem., tamże. Rep. 135, sygn. D 289, s. 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów