Rozmiar: 15909 bajtów

- 339 -

1356, 4 X, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. tercia post diem b. Michahelis Archangeli

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza że w jego obecności Michał de Czobgarth (Michael) sprzedał za 12 grzywien i 3 wiardunki Ryszardowi z Gubina (Rychardus de Gubin), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom pół łana ziemi w Czobgarth k. Wrocławia (Wratislauiensis) ze wszystkimi przynależnościami i prawami. Jeżeli zaś chodzi o 4 i pół grzywny rocznego czynszu, które nabył ów Ryszard ze wszystkich dóbr w.w. Michała, to pozostaje on nadal aktualny, jeśli nie mógłby być on płacony z dóbr Michała, wówczas Ryszard ma zabezpieczenie w 1 łanie należącym do Elżbiety (Elizabeth), żony Michała, i jej dzieci, co potwierdziła ona za zgodą Hilarego (Hylarus) w obecności wystawcy. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Joahnnes), Guntherus Birchin, Emko ze Złotoryi (Goltberg) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 7v.
Wzmianka: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 686.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów