Rozmiar: 15909 bajtów

- 337 -

1356, 4 X, Wrocław

proxima fer. tercia post diem b. Michahelis Archangeli

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności rycerz Konrad z Lubina (Conradus de Lobyn) nadał testamentem swej siostrze Agnieszce (Agnes) 10 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Sadkowie k. Wrocławia (Schotkow) ze wszystkimi przynależnościami i korzyściami. Wystawca mianuje jednocześnie jej opiekunem Krika de Hugewicz (Krik). Starosta zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymeberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Guntherus Birchin, Peczko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. (Nicolaus de Strachwicz) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 268.
Regest: E. von Haugwitz, Die Geschichte der Familie von Haugwitz., t. II, Leipzig 1910, s. 169, nr 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów