Rozmiar: 15909 bajtów

- 340 -

1356, 5 X, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem b. Francisci

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Konrad Wyner (Conradus) i Jan (Johannes), jego brat, sprzedali 24 grzywny Annie Blasy (Anna), wdowie po mieszczaninie wrocławskim (Wratislauiensis), 3 grzywny rocznego czynszu z prawem odkupu z 6 łanów: z 3 należących do w.w. Konrada a położonych w pobliżu dóbr jego brata Piotra (Petrus) oraz z 3 łanów należących do w.w. Jana w folwarku w Sulimowie k. Wrocławia (Silmenow), z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nie otrzymywania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henselinus de Schellendorf, Wernherus de Panowicz, Hanko Persk, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Paweł Dumlose (Paulus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz) i Dithmarus Meckebach, kanonik wrocławski (Wratislauiensis) i kanclerz księstwa.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 259.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2608.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów