Rozmiar: 15909 bajtów

- 343 -

1356, 14 X

die b. Kalixti pape

Rajcy wrocławscy (Wratislayia) sprzedają Hanmanowi, bratu Pawia Pellificis (Hanmannus ... Pauli), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), 4 grzywny rocznego czynszu za 40 grzywien. Po śmierci nabywcy czynsz ten ma stać się własnością jego braci Pawła (Paulus) i Friczka (Friczco).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 33.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów