Rozmiar: 15909 bajtów

- 347 -

1356, 16 X Awinion (Auinion)

XVII Kal. Novembris anno quarto

Innocenty VI, papież, nadaje Janowi Heubeneri (Johannes) urząd notariusza w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) oraz związane z tym urzędem dochody.

Ekscerpt: MBV, t. II, s. 208, nr 520.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów