Rozmiar: 15909 bajtów

- 348 -

1356, 16 X

die b. Galii confessoris

Rajcy wrocławscy (Wratislavia) sprzedali Lusche, wdowie po Ebirhardzie z Gołostowic k. Strzelina (Golschow), mieszczaninie legnickim, 12 grzywien rocznego czynszu za 120 grzywien z prawem odkupu w ciągu 6 lat.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów