Rozmiar: 15909 bajtów

- 351 -

1356, 18 X, Świdnica (Swydnicz)

an den nehesten dinstage nach s. Gallen tag

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herczoge in Slezien, Herre von Furstenberg und czur Swydnicz), stwierdza, że w jego obecności spadkobiercy Luczey zwanej dy Frenczelinne, mieszczki świdnickiej (Swydnicz), oraz jej syn Francze, krzyżowiec z klasztoru Św. Macieja we Wrocławiu (Breslaw), Paweł (Pauwil) z katedry wrocławskiej, Nyclos zwany Pauweler i Piotr (Petir), uczeń szkoły katedralnej, sprzedali Wygelowi Rodistok (Wygel), mieszczaninowi świdnickiemu (Swydnicz), jego żonie Elsken i ich synowi Hanken, joannicie z Tyńca k. Niemczy (Tincz) i Strzegomia (Stregon), 9 grzywien rocznego czynszu z 6 łanów we wsi Pszenno k. Świdnicy (Weyssinrode) ze wszystkimi dochodami, prawami oraz obowiązkiem służby konnej, tj. dostarczania 1 konia dla Heynischa Creczmer (Heynisch), brata, sołtysa w tejże wsi. Wystawca zatwierdza ów czynsz w lennym posiadaniu przez nabywców.

Świadkowie: Ulryk Schaff (Ulrich), Fryderyk Pechwinkel (Frederich), Burhart von Czedlicz, burgrabia w Książu k. Wałbrzycha (Furstensteyn), Cunat von Czedlicz, Nickel von Sachinkirche i Rudeger von Wiltberg, marszałek książęcy, oraz Cunczelinus, pisarz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dokumenty m. Świdnicy, sygn. 1356, 18 X, Świdnica.
Kopia: niem. nowożytna, tamże; niem., BU Wrocław, sygn. R 2732, s. 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów