Rozmiar: 15909 bajtów

- 353 -

1356, 21 X, Legnica (Legnicz)

XII Kal. Novembris

Jakub Augustini (Jacobus), archidiakon legnicki (Legnicensis) i kanonik wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności stawili się Katarzyna (Katherina), przełożona szpitala Sw. Mikołaja w Legnicy (Legnicz), z jednej strony oraz Cunadus Beyer, zagrodnik, i jego siostra Jadwiga (Hedwigis), mieszkający w pobliżu w.w. szpitala, dokonali aktu kupna-sprzedaży, mianowicie Konrad Beyer (Conradus) sprzedał za 2 grzywny roczny czynsz w wysokości 1 wiardunku ze swojego ogrodu leżącego w pobliżu tegoż szpitala Katarzynie, przełożonej szpitala, z przeznaczeniem na utrzymanie chorych. Sprzedający zobowiązani są pod karą ekskomuniki do uiszczania owego czynszu. Wystawca zatwierdza ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Konrad (Conradus), zakrystianin, Jerzy (Georius), dyrektor szkoły przy kościele Bożego Ciała we Wrocławiu, Arnold z Nysy (Arnoldus de Nysa), mieszczanin legnicki (Legnicz).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 181.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów