Rozmiar: 15909 bajtów

- 355 -

1356, 27 X, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia b. Symonis et Jude Apostolorum

Elżbieta (Elyzabeth), ksieni klasztoru Św. Klary we Wrocławiu, córka Henryka V, księcia Śląska i pana Wrocławia (Henricus quintus, dux Slezie et dominus olym Wratislauiae), Małgorzata (Margaretha), córka Henryka VI, księcia Śląska (Henricus sextus), Anna, córka Bolka I, księcia niemodlińskiego (Bolko dux Falkinbergensis), Agnieszka de Palow (Agnes), była ksieni, Helena wikaria oraz jej siostra Elżbieta (Elzabeth), Małgorzata de Vorow (Margaretha), Anna de Cindato, Ewenhilda de Waldow, Agnieszka (Agnes) i Anna, siostry z Sołtysowic k. Wrocławia (Molheym), Małgorzata Radakonis (Margaretha) i jej siostra Dorota (Dorothea), Matylda de Kochyn (Mechchilda), Anna Advocati, Norska z Sienic k. Dzierżoniowa (Sunicz) i jej siostra Elżbieta (Elizabeth), Zofia de Burgnicz (Sophya), Zofia de Pok (Sophya), Zofia de Rydeburk (Sophia), Geruscha de Reste, Anna de Wesinburg i inne klaryski wrocławskie ustanawiają Jana Coneplatha (Johannes Coneplath), notariusza kapituły wrocławskiej (Wratislauiensis), pełnomocnikiem klasztoru Św. Klary we Wrocławiu w załatwianiu wszelkich spraw dotyczących klasztoru.

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus), wizytator, Mikołaj de Rysowic (Nicolaus), prokurator klarysek wrocławskich, Andrzej (Andreas) i Jakub (Jacobus) - prezbiterzy, oraz Konrad (Conradus), notariusz klasztoru Klarysek.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 121-122.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów