Rozmiar: 15909 bajtów

- 358 -

1356, 31 X, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia omnium sanctorum

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Cunadus, syn Michała z Krajkowa k. Wrocławia (Michahel de Craicow), sprzedał za 4 grzywny i 3 wiardunki Peczkowi Bauaro (Peczko) i Hankowi z Budziszowa k. Wrocławia (Hanko de Budessin), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), oraz ich spadkobiercom pół grzywny rocznego czynszu z 3/4 dóbr w Krajkowie k. Wrocławia (Craicow) z prawem do zastawu dóbr przez nabywców w wypadku nieuiszczania czynszu i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Heynko Hundisfelt, Peczko de Rychenbach - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 281.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów