Rozmiar: 15909 bajtów

- 359 -

1356, 31 X, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia Omnium Sanctorum

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Henryk Hundisfelth (Henricus) sprzedał za 8 grzywien i 1 wiardunek Tilonowi Scriptor (Tilo), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), łąkę wielkości 30 prętów położoną w pobliżu Sołtysowic k. Wrocławia (Schulchesewicz) oraz między łąkami Mikołaja Hiundsfelth (Nicolaus) i jego siostry w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis). Sprzedający dodaje: ponieważ droga publiczna nie prowadzi do tej łąki, nabywca ma prawo przeznaczyć na dojazd łąkę lub dobra jego siostry. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Mikołaj ze Lwówka (Nicolaus de Lemberg), Piotr Bauarus (Petrus), Kunczko Domaskirche (Cunczko), Jan de Commth (Johannes), Paweł rzeźnik (Paulus), Tobia, karczmarz, Jan, kowal (Johannes) - rajcy, oraz Dythmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 291.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów