Rozmiar: 15909 bajtów

- 367 -

1356, 12 XI Wrocław (Wratislauia)

in crastino b. Martini Episcopi

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Henryk de Swenkinvelt (Henricus) za zgodą swej żony Matyldy (Mechthildis) sprzedał Bartłomiejowi (Bartholomeus), sołtysowi z Węgier k. Wrocławia (Wangir), i jego spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu ze swojego folwarku w Sleschow w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis) z prawem nabywców do zastawu owego folwarku w wypadku nieuiszczania w.w. czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn), Henselinus de Schelndorf - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Henryk z Psiego Pola k. Wrocławia (Henricus de Hundisvelt), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Peczko de Schelndorf - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 263.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2317.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów