Rozmiar: 15909 bajtów

- 368 -

1356, 13 XI, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Briccii

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Jan Trote (Johannes), sprzedał za 65 grzywien rycerzowi Popponowi de Hugewicz (Popponus) i jego spadkobiercom swoje dobra we wsi Głoska k. Środy Śl. (Gloschk) stanowiące 8 łanów oraz 4 łany, które zostały nadane dożywotnio Elżbiecie (Elyzabeth) przez Gelfrida de Hugewicz (Gelfridus) w tejże wsi, a po jej śmierci mają stać się własnością nabywcy wraz ze wszystkimi przynależnościami, w tym z pastwiskami nad Odrą (Odera), i prawami, również z prawem alienacji, wolne od wszelkich obciążeń, tak jak gwarantował to dokument Henryka VI, księcia wrocławskiego (Heynricus sextus dominus Wratislauiensis), który został okazany wystawcy. Starosta zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schibchinus de Czecschow, Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Peczko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz) i Ernko ze Złotoryi (Goltberg) - feudałowie, oraz Dithmarus, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 269.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 174.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów