Rozmiar: 15909 bajtów

- 370 -

1356, 16 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta infra octavam st. Martini confessoris

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Mikołaj z Krakowa (Nycolaus de Cracouia), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), za zgodą świadków Jana, syna Frankona de Sittyn (Johannes filius Franzconis), i Konrada Plessyl (Conradus) sprzedał za 160 grzywien Małgorzacie (Margaretha), wdowie po Janie Ruswini (Johannes), i jej następcom: Janowi (Johannes), Mikołajowi (Nycolaus) i Annie (Anna) za pośrednictwem Ernka ze Złotoryi (Ernko de Goltberg), ich opiekuna, 20 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Bledzowie k. Wrocławia (Laa) ze wszystkimi prawami, w tym z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem odkupu przez sprzedających i ich spadkobierców za tę samą cenę.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Franketal), Heynco Hundisvelt, Peczko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz) i Hanko z Urazu (Owras) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik, i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 264.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 209.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów