Rozmiar: 15909 bajtów

- 369 -

1356, 16 XI, Wrocław ?

fer. IV infra octavas Martini

Konrad de Falkenhain, starosta wrocławski, stwierdza, że Katarzyna Campenatrix nabyła od Mikołaja de Sydlicz i jego żony Małgorzaty 2 grzywny rocznego czynszu za 18 grzywien z dóbr Sobkowice k. Środy Śl. (Czobkowicz) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania w.w. czynszu.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jan Frankental, Heinko Hundisfelt, Peczko de Richenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia i Dithmarus, kanclerz.


Regest: AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 267; tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 3075.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów