Rozmiar: 15909 bajtów

- 376 -

1356, 24 XI, Legnica (Legnicz)

vigilia st. Katherine virginis

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus dux Slesiae et dominus Legnicensis), oświadcza i zatwierdza, że rycerz Gawinus Abscacz sprzedał Janowi z Mierczyc k. Legnicy (Johann von Mertschicz), altarzyście kościoła Św. Piotra i Pawła w Legnicy, oraz proboszczowi Mikołajowi von Koschwicz (Nicolaus) 4 grzywny i 1 wiardunek oraz 2 małdraty zboża rocznego czynszu z 6 łanów oczynszowanych we wsi Kunice k. Legnicy (Kunicz).

Świadkowie: Renczko de Gusk (Renczco), sędzia dworu legnickiego (Legniczensis), Hentschelinus de Waldow - rycerze, Heynmannus de Bran, Hanko de Engilger, Henryk de Gusk (Henricus), Wacław de Falkenhayn (Wenceslaus) i Jan Kolbil (Johannes), notariusz książęcy.


Vidimus: AP Legnica, Dok. m. Legnicy, sygn. 1357, 11 XII.
Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 139, nr 203.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów