Rozmiar: 15909 bajtów

- 379 -

1356, 28 XI, Oleśnica (Olsna)

fer. secunda proxima ante festum st. Andree Apostoli

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus ... dux Slezie et dominus Olsnicensis), stwierdza, że w jego obecności Jacuschius oraz Peczko (Peczco) i Michał (Michael) zwani de Czerna nadali Piotrowi de Woczechowicz (Petrus) oraz jego następcom 6 łanów ziemi we wsi Sekreczicz w dystrykcie oleśnickim (Olsnicensis) wraz ze wszystkimi dochodami i prawami. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Cunadus de Corczewicz, Michał (Michael) i Bogusz (Boguschius) bracia de Eligot, Jakub Mshota (Jacobus), Andrzej de Pelow (Andreas). Datum per manus Johannis Renundi, notariusza dworu wystawcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1356, 28 XI, Oleśnica.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów