Rozmiar: 15909 bajtów

- 380 -

1356, 29 XI, Świdnica (Swidnicz)

in vigilia b. Andree Apostoli

Konrad de Falkenhain (Conradus) stwierdza, że w jego obecności Rudegerus zwany Bauarus, mieszczanin świdnicki (Swidnicz), oraz jego dzieci Jan (Johannes), Zofia (Sophya), Katarzyna (Katherina) i Małgorzata (Margaretha) za zgodą brata Rudgerusa Helimbolda sprzedają za 20 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu Piotrowi Bauaro (Petrus Bauarus), Hankowi z Budziszowa k. Wrocławia (Hanko de Budessin) i Hankowi Dominici (Hanko), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), z dóbr w Żórawinie k. Wrocławia (Zirwin) z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz innymi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczenhorn), Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Helwicus z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Birchin, Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 281.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2640.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów