Rozmiar: 15909 bajtów

- 381 -

1356, 29 XI, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia st. Andree Apostoli

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Peczko de Solcz i jego żona Elżbieta (Elizabeth) sprzedali za 24 grzywny Piotrowi Bauaro (Petrus Bauarus), Rankowi z Budziszowa k. Wrocławia (Hanko de Budessin) i Hankowi Dominici, mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), oraz ich spadkobiercom 2 1/2 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Sleschow, folwarku w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis), ze wszystkimi prawami, dochodami, z prawem alienacji oraz prawem do zastawu dóbr przez nabywców w wypadku nieuiszczania owego czynszu.

Świadkowie: Schibchinus de Czechow, Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościslawic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Peczko de Rychinbach (Peczco), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz) i Ernko ze Złotoryi (Goltberg) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 278.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2317.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów