Rozmiar: 15909 bajtów

- 383 -

1356, 1 XII, Wrocław

Przecław, biskup wrocławski, zatwierdza nadanie pieniędzy i zboża kościołowi NMarii Panny w Legnicy przez duchownych tegoż kościoła. Jana Previl i Wolframa von Pannewitz.

Regest: A. Sammter, Chronik der Stadt Liegnitz, t. I, Liegnitz 1864, s. 543, nr 80.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów