Rozmiar: 15909 bajtów

- 384 -

1356, l XII

in crastino b. Andree Apostoli gloriosi

Rajcy wrocławscy sprzedają Heze, wdowie po Heynconie Rusinie (Heynconus Ruthenus), mieszczaninie wrocławskim, za pośrednictwem jej córki Doroty, mniszki w klasztorze Św. Katarzyny we Wrocławiu, 7 skojców rocznego czynszu za 16 grzywien.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów