Rozmiar: 15909 bajtów

- 387 -

1356, 7 XII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino b. Nycolai

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Gertruda z Białej k. Świdnicy (Gertrudis de Bela) i jej córka Klara (Clara) sprzedały Mikołajowi z Topoli k. Ząbkowic Śl. (Nycolaus de Rachnow) i jego spadkobiercom folwark Begil w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis) z przynależnościami i wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schibchinus de Czetschow, Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Peczko de Rychenbach i Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz) - feudałowie, Dythmarus de Meckenbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 276.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 430.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów